Skadeportal

- Portal for melding av skader

Norsk Forsikring AS

Norsk Forsikring AS ble etablert i 2004 og er leverandør av personforsikring til bedrifter og deres ansatte og forsikringer til medlemmer av fagforeninger og organisasjoner. Vi har en betydelig kapasitet fra våre finansielt sterke forsikringsgivere til å avdekke forsikringsrisiko. Vi er en viktig utfordrer i et marked som domineres av noen få store nordiske aktører, og vår konkurransekraft bidrar til å spare næringsliv og konsumenter for unødvendig høye forsikringskostnader. Norsk Forsikring AS har konsesjon og rapporterer til Finanstilsynet.

Samarbeidet mellom Norsk Forsikring AS og våre forsikringsgivere kombinerer ekspertisen og risikokapasitet som finnes i store globale forsikringsselskap med vår lokale kunnskap, ekspertise og fremtidsrettede systemløsninger. Vi er, og skal alltid kjennetegnes av å være en fleksibel og dynamisk organisasjon med korte beslutningsveier, rask responstid og høy servicegrad. Vi har lave driftskostnader og dermed tilby våre partnere kostnadseffektive forsikringsløsninger og risikorett prising.

Norsk Forsikring samarbeider kun med forsikringsgivere med stor finansiell styrke og med en finansiell rating som er på Standard & Poors A- rating eller bedre. Styret i Norsk Forsikring AS evaluerer og godkjenner leverandørene minst 1 gang i året.

Forsikringsgiverne til de enkelte forsikringsprodukter er også behandlingsansvarlige etter Lov om behandling av Personopplysninger og Forordning (EU) nr 2016/679. Nærmere opplysninger om GDPR finnes på vår hjemmeside: http://www.norskforsikring.noAIG Europe SA

AIG er samarbeidspartner på reiseforsikring. AIG tilbyr forsikringsløsninger rettet mot det norske og multinasjonale bedriftsmarkedet. AIG forsikrer de fleste type virksomheter uavhengig av størrelse og bransje. AIG har kontor i Oslo med nærmere 40 ansatte. AIG etablerte sin virksomhet i Norge i 1986, og har i over 30 år utviklet produkter i takt med trendene, for å møte forsikringsbehovet i næringslivet. AIG Norway er norsk filial av AIG Europe S.A., Luxemburg.

Adresse: Rosenkrantz´ gate 22, Postboks 1588 Vika, NO-0118 Oslo. Org. nr. 920 957 854. AIG har en S&P A+ rating. AIG har filial i Norge tilsluttet garantiordningen for skadeforsikringsselskaper i Norge.Lloyds Insurance Company SA NUF (Lloyds Europa)

Lloyds Europa er samarbeidspartner innen personskadeforsikring som yrkesskadeforsikring, ulykkesforsikring, sykdomsforsikring og kontorforsikring. Lloyds Europa drar nytte av Lloyds økonomiske styrke gjennom Central Fund og har samme finansiell styrke som vurderingene som Lloyd's.

Finansiell styrke bekreftes gjennom ratingselskapene er: AM Best (A "excellent"), Standard & Poor’s (A + "strong") og Fitch (AA- "very strong"). Selskapet er autorisert og regulert av National Bank of Belgium og aktiveres i henhold til Solvens II-regler. Selskapet har etablert en filial (NUF) i Norge og vil dermed være omfattet av garantiordningen for skadeforsikringsselskaper i Norge.

Lloyd’s Insurance Company S.A har adresse: Bastion Tower, Marsveldplein 5, 1050 Brussels, Belgium.SWISS Life Luxembourg SA

Swiss Life Luxembourg SA er samarbeidspartner for dødsfallsforsikring, uførekapital og uførerente. Swiss Life (Luxembourg) SA har adresse: 6, Rue Eugène, Ruppert, L-2453, Luxembourg. Selskapet er en del av Swiss Life gruppen. Swiss Life gruppen har en arbeidsstyrke på rundt 9500 ansatte og har et distribusjonsnettverk på rundt 15000 rådgivere. Swiss Life Luxembourg hadde premieinntekter på 1,1 mrd Euro i 2019 og et overskudd på 29,7 millioner EURO.

Den 5. juni 2020 bekreftet Standard & Poor's selskapets finansielle styrke med en rating på ‘A + med stabile utsikter’ for Swiss Life Ltd, basert i Sveits. Swiss Life Holding ble også bekreftet med en 'A- med stabile utsikter'. Swiss Life Luxembourg SA sine kunder i Norge er i tillegg beskyttet av en garantiordning i Luxembourg «Triangle of security». Garantiordningen er beskrevet her: https://www.swisslife-global.com/global-private-wealth/resources/insights-archive-redirect/archive_gpw/2019/policyholder-protection-lu.htmlSkadeservice

Norsk Forsikring AS registrer skaden, bekrefter skadesak og koordinerer videre behandling av skaden fra vårt skadeteam.

Les mer om Norsk Forsikring AS og forsikringsgiverne her