Skadeportal

- Melde ny periode

NF - Advokatforeningen - Melde ny periode
Informasjon om den som søker
Ny periode
Vedlegg
Erklæring
Oversikt før signering
Velg signeringsmetode

Vennligst vent

Informasjon om den som søker
Fyll ut fødselsnummer
Fyll ut fødselsnummeret
Fødselsnummer
*

Du er registrert i systemet, trykk på knappen for å gå videre.

Her melder du inn ditt krav for en ny periode som sykemeldt. Du bør ha referansenummer (SaksID) for din skadesak klar. Referansenummer finner du i tidligere mottatt e-post da du meldte skaden.

Vi kan dessverre ikke finne din skadesak. Vennligst kontakt kundeservice for eventuelle spørsmål.
Informasjon om den som søker
Fornavn
*
Etternavn
*
Adresse
*
Postnummer
*
Sted
*
Mobil
 
Epost
*

Skadeservice

Norsk Forsikring AS registrer skaden, bekrefter skadesak og koordinerer videre behandling av skaden fra vårt skadeteam.

Les mer om Norsk Forsikring AS og forsikringsgiverne her